Het protocol ´Vrolijk & Veilig  is geïntroduceerd in 2002 en bevat gedragsregels voor bezoekers van het zwembad. Ook zijn er duidelijke afspraken over de handelwijze bij overtreding van die regels, of het plegen van strafbare feiten. Bezoekers die zich niet aan het protocol houden kan de toegang tot de baden ontzegd worden.

Zwembad Carrousel heeft zich, net als veel omliggende zwembaden, aangesloten bij Vrolijk & Veilig regio Twente.
Deelnemende zwembaden zijn te herkennen aan onderstaand logo.