Café Soelaas

Donderdag 7 februari 19:30 uur Theater

Voor zieken, palliatief zieken, mantelzorgers, vrijwilligers en andere belangstellenden. Theateravond "Blij dat je er bent". Met de theater voorstelling "aan de lijn", een lezing van Anne Goossensen en muziek van Esther Groenenberg.

De toegang is gratis (collecte/vrije gift na afloop). Toegang uitsluitend na reservering van gratis kaarten via:

Café Soelaas