Reguliere zwemlessen

Niveaus en normen diploma A
Er wordt gezwommen in 5 verschillende niveaus, wanneer de leerling voldoet aan de eisen van dat niveau zal hij of zij doorstromen. Kinderen hoeven hierdoor niet op elkaar te wachten en kunnen op eigen niveau het hele traject uitvoeren. De 5 verschillende niveaus hebben allemaal een eigen kleur. Alle kinderen krijgen een gekleurd bandje die overeenkomt met het niveau waarin zij zwemmen. Dit bandje doen ze vóór de zwemles om de enkel. Wanneer zij doorgaan naar een ander niveau, wordt het bandje weer ingeleverd en krijgen ze een nieuw bandje voor de volgende groep.
De niveaus worden als volgt ingedeeld:

KleurGroepoefenstofplaats
RoodNiveau 1Beginnersgroep, watergewenning/ spettersOndiepe bad
WitNiveau 2Aanleren van de beenslagen op de rug Ondiepe bad
BlauwNiveau 3Aanleren borstcrawl en rugcrawl
Afstanden vergroten beenslag op de rug
Ondiepe en
diepe bad 
GeelNiveau 4Aanleren schoolslag combinatieDiepe bad
GroenNiveau 5Afzwemgroep, voorbereiden op diploma zwemmen  Diepe bad

Korte omschrijving Lesgroepen:

Kleur Eisen
RoodWatervrij maken, drijven op de buik/rug, springen van de kant, onder water gaan/ kijken.
WitEnkele meters beenslag op de rug en spetterbenen.
BlauwAfstand vergroten beenslag op de rug, automatiseren. Beginnende borstcrawl en rugslag. Watervrij in het diepe bad. 
GeelAanleren schoolslag combinatie, duiken en onderwater zwemmen, drijven op de buik/rug.
GroenEindeisen diploma A.

Het eerste niveau (bandje rood)
Rood is het beginners niveau, waar de kinderen watervrij worden gemaakt. Er wordt aandacht besteed aan het te water gaan en onder water gaan. Later wordt er aandacht besteed aan het drijven op de buik en rug, dit is de basis voor het vervolgtraject. Wanneer kinderen niet watervrij zijn en moeite hebben met het drijven kan er nog niet gestart worden met het aan leren van de verschillende slagen. Wanneer de kinderen zelfstandig kunnen drijven op de buik en rug kunnen ze doorstromen naar het tweede niveau (wit).

Voordelen reguliere zwemlessen
· Individuele doorstroming
· Veilig en vrij leren bewegen in het water (watergewenning in ondiep water)
· 1 of 2 keer per week 45 minuten zwemles.

B-diploma / C-diploma
Het diploma van de N.R.Z is opgesteld als het ABC-diploma. In zwembad Carrousel worden deze lessen aangeboden als vervolg op elkaar. Bij het B en C diploma wordt in een groep gezwommen en zijn er geen verschillende niveaus. Het B-diploma wordt over het algemeen sneller behaald dan het A-diploma. Het C-diploma is een langer programma waar meer extra vaardigheden uitgevoerd moeten worden.