Reguliere zwemlessen

Niveaus en normen diploma A
Er wordt gezwommen in 5 verschillende niveaus, wanneer de leerling voldoet aan de eisen van dat niveau zal hij of zij doorstromen. Kinderen hoeven hierdoor niet op elkaar te wachten en kunnen op eigen niveau het hele traject uitvoeren. De 5 verschillende niveaus hebben allemaal een eigen kleur. Alle kinderen krijgen een gekleurd bandje die overeenkomt met het niveau waarin zij zwemmen. Dit bandje doen ze vóór de zwemles om de enkel. Wanneer zij doorgaan naar een ander niveau, wordt het bandje weer ingeleverd en krijgen ze een nieuw bandje voor de volgende groep.
De niveaus worden als volgt ingedeeld:

Kleur Groep Oefenstof Plaats
Rood Niveau 1 Beginnersgroep, watergewenning/ spetters Ondiepe bad
Wit Niveau 2 Aanleren van de beenslagen op de rug Ondiepe bad
Blauw Niveau 3 Aanleren borstcrawl en rugcrawl
Afstanden vergroten beenslag op de rug
Ondiepe en
diepe bad
Geel Niveau 4 Aanleren schoolslag combinatie Diepe bad
Groen Niveau 5 Afzwemgroep, voorbereiden op diploma zwemmen Diepe bad


Korte omschrijving Lesgroepen:

Kleur Eisen
Rood Watervrij maken, drijven op de buik/rug, springen van de kant, onder water gaan/ kijken.
Wit Enkele meters beenslag op de rug en spetterbenen.
Blauw Afstand vergroten beenslag op de rug, automatiseren. Beginnende borstcrawl en rugslag. Watervrij in het diepe bad.
Geel Aanleren schoolslag combinatie, duiken en onderwater zwemmen, drijven op de buik/rug.
Groen Eindeisen diploma A.


Voordelen reguliere zwemlessen

· Individuele doorstroming
· Veilig en vrij leren bewegen in het water (watergewenning in ondiep water)
· 1 of 2 keer per week 45 minuten zwemles.

B-diploma / C-diploma
Het diploma van de N.R.Z is opgesteld als het ABC-diploma. In zwembad Carrousel worden deze lessen aangeboden als vervolg op elkaar. Bij het B en C diploma wordt in een groep gezwommen en zijn er geen verschillende niveaus. Het B-diploma wordt over het algemeen sneller behaald dan het A-diploma. Het C-diploma is een langer programma waar meer extra vaardigheden uitgevoerd moeten worden.