Zwem ABC

De Zwem-ABC Licentie
Wij als zwemles aanbieder beschikken over de licentie Zwem-ABC. Deze licentie geeft ouders/verzorgers 4 zekerheden:
- Gediplomeerde en gekwalificeerde zwemonderwijzers, zodat uw kind in veilige handen is en met plezier naar zwemles gaat.
- Uw kind ontvangt de Nationale Zwemdiploma's van het Zwem-ABC. Deze diploma's voldoen aan de Nationale zwemveiligheidsnormen.
- De zwemles aanbieder hanteert een helder beschreven zwemles methode, zodat u kunt bepalen welke aanbieder het beste bij uw kind past.
- Een constante kwaliteit van de zwemles aanbieder, geborgd door onafhankelijke jaarlijkse controle en toets momenten bij het diploma zwemmen.

Niveaus en normen diploma A
Er wordt gezwommen in 5 verschillende niveaus, wanneer de leerling voldoet aan de eisen van dat niveau zal hij of zij doorstromen. Kinderen hoeven hierdoor niet op elkaar te wachten en kunnen op eigen niveau het hele traject uitvoeren. De 5 verschillende niveaus hebben allemaal een eigen kleur. Alle kinderen krijgen een gekleurd bandje die overeenkomt met het niveau waarin zij zwemmen. Dit bandje doen ze vóór de zwemles om de enkel. Wanneer zij doorgaan naar een ander niveau, wordt het bandje weer ingeleverd en krijgen ze een nieuw bandje voor de volgende groep.

De niveaus worden als volgt ingedeeld:

Kleur      Groep        Oefenstof                             Plaats             
Rood Niveau 1  Beginnersgroep, watergewenning/ spetters Ondiepe bad
Wit Niveau 2 Aanleren van de beenslagen op de buik en rug  Ondiepe bad
Blauw Niveau 3 Aanleren combinatie, borstcrawl en rugcrawl Ondiepe en diepe bad 
Geel Niveau 4 Afstanden vergroten, Conditie opbouw Diepe bad
Groen Niveau 5 Afzwemgroep, voorbereiden op diploma zwemmen    Diepe bad

 

Korte omschrijving Lesgroepen:

Kleur Eisen
Rood

Watervrij maken, drijven op de buik/rug, springen van de kant, onder water gaan/ kijken.

Wit  Enkele meters beenslag op de buik en rug, spetterbenen.
Blauw   

Enkele meters schoolslagcombinatie en beenslag op de rug, beginnende borstcrawl

en rugcrawl. Watervrij in het diepe bad.

Geel

Enkele banen op buik/rug, enkele meters borstcrawl en rugcrawl, duiken en onderwater

gaan, drijven op de buik/rug.

Groen

Eindeisen diploma A.

Het eerste niveau (bandje rood)
Rood is het beginners niveau, waar de kinderen watervrij worden gemaakt. Er wordt aandacht besteed aan het te water gaan en onder water gaan.Later wordt er aandacht besteed aan het drijven op de buik en rug, dit is de basis voor het vervolgtraject. Wanneer kinderen niet watervrij zijn en moeite hebben met het drijven kan er nog niet gestart worden met het aan leren van de verschillende slagen.Wanneer de kinderen zelfstandig kunnen drijven op de buik en rug kunnen ze doorstromen naar het tweede niveau (wit).

B-diploma / C-diploma
Het diploma van de N.R.Z is opgesteld als het ABC-diploma. In zwembad Carrousel worden deze lessen aangeboden als vervolg op elkaar. Bij het B en C diploma wordt in een groep gezwommen en zijn er geen verschillende niveaus. Het B-diploma wordt over het algemeen sneller behaald dan het A-diploma. Het C-diploma is een langer programma waar meer extra vaardigheden uitgevoerd moeten worden.

EasySwim
Naast reguliere zwemlessen worden er ook EasySwim zwemlessen aangeboden. Met EasySwim zwemmen kinderen met een drijfpakje aan. Vanaf het begin wordt er gezwommen in diep water. Door het drijfpakje kan een kind zich snel vrij voelen in het water om zo de eerste vaardigheden aan te leren. Net als bij de reguliere zwemlessen vinden wij het belangrijk dat een kind zich veilig voelt, plezier heeft een daardoor vaardigheden goed kan aanleren. Deze lessen duren 1,5 uur en worden gegeven op dinsdagmiddag. De kosten zijn €695,- voor het A,B,C Pakket. Kijk voor meer informatie en filmpjes op: www.easyswim.nl

Lesmateriaal
Het gehele traject wordt zonder drijfmiddelen gezwommen, op deze manier leren de kinderen op eigen krachten de vaardigheden aan. Er wordt meer aandacht besteed aan het drijven op de buik en rug. Vervolgens zal de basis gelegd worden met het aanleren van de rugslag, dit zal veel geoefend worden tijdens het gehele leertraject. Om de verschillende doelen te bereiken kan er gebruik gemaakt worden van verschillend lesmateriaal.

Woensdagmiddag oefenlessen
Wanneer kinderen moeite hebben met een bepaalde oefening kan het zijn dat hij of zij een uitnodiging krijgt van de zwemonderwijzer om op woensdagmiddag of vrijdagmiddag extra te komen oefenen. Er wordt dan 30 minuten geoefend op dat onderdeel waar meer aandacht voor nodig is. De kosten hiervoor zijn € 4,50.