Zwem ABC

Zwem veiligheid
In Nederland mag iedereen zwemles aanbieden en een zwemdiploma uitgeven. Dit is namelijk niet wettelijk geregeld. De verschillende zwemdiploma’s leiden helaas niet altijd op tot dezelfde Nationale Norm Zwemveiligheid.
Wij hebben echter de Licentie Nationale Zwemdiploma’s en worden elk jaar onafhankelijk getoetst door de stichting Nationale Raad Zwemveiligheid (voorheen Nationaal Platform Zwembaden | NRZ). Zo weet je als ouder zeker dat de zwemlessen en het zwemdiploma voldoen aan de meest recente kwaliteitscriteria en leg je de basis voor een leven lang zwemplezier en –veiligheid.

Dit geeft je als ouder/verzorger 4 zekerheden:

  • Gediplomeerde en gekwalificeerde zwemonderwijzers, zodat je kind in veilige handen is en met plezier naar zwemles gaat. Zo werken de zwemonderwijzers volgens de Gedragscode Zwembranche, hebben een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) en blijven bijgeschoold.
  • Je kind ontvangt de Nationale Zwemdiploma’s A, B en C. Met het behalen van het Nationaal Zwemdiploma C voldoet je kind aan de Nationale Norm Zwemveiligheid. Deze officiële diploma’s worden bijvoorbeeld erkend door brandweer, politie en sportopleidingen voor de uitoefening van verschillende beroepen.
  • De zwemlesaanbieder hanteert een helder beschreven zwemlesmethode, zodat je kunt bepalen welke aanbieder het beste bij jouw kind past. Tijdens de zwemles wordt je als ouder ook goed op de hoogte gehouden van de vorderingen van je kind.
  • Een constante kwaliteit van de zwemlesaanbieder, geborgd door onafhankelijke jaarlijkse controle en toetsmomenten bij het diplomazwemmen.

Dus: kies bewust en ga voor zekerheid.
Kijk voor meer informatie: www.allesoverzwemles.nl

Niveaus en normen diploma A
Er wordt gezwommen in 5 verschillende niveaus, wanneer de leerling voldoet aan de eisen van dat niveau zal hij of zij doorstromen. Kinderen hoeven hierdoor niet op elkaar te wachten en kunnen op eigen niveau het hele traject uitvoeren. De 5 verschillende niveaus hebben allemaal een eigen kleur. Alle kinderen krijgen een gekleurd bandje die overeenkomt met het niveau waarin zij zwemmen. Dit bandje doen ze vóór de zwemles om de enkel. Wanneer zij doorgaan naar een ander niveau, wordt het bandje weer ingeleverd en krijgen ze een nieuw bandje voor de volgende groep.

De niveaus worden als volgt ingedeeld:

Kleur     Groep       Oefenstof                            Plaats             
RoodNiveau 1 Beginnersgroep, watergewenning/ spettersOndiepe bad
WitNiveau 2Aanleren van de beenslagen op de buik en rug Ondiepe bad
BlauwNiveau 3Aanleren combinatie, borstcrawl en rugcrawlOndiepe en diepe bad 
GeelNiveau 4Afstanden vergroten, Conditie opbouwDiepe bad
GroenNiveau 5Afzwemgroep, voorbereiden op diploma zwemmen   Diepe bad

 

Korte omschrijving Lesgroepen:

KleurEisen
Rood

Watervrij maken, drijven op de buik/rug, springen van de kant, onder water gaan/ kijken.

Wit Enkele meters beenslag op de buik en rug, spetterbenen.
Blauw   

Enkele meters schoolslagcombinatie en beenslag op de rug, beginnende borstcrawl

en rugcrawl. Watervrij in het diepe bad.

Geel

Enkele banen op buik/rug, enkele meters borstcrawl en rugcrawl, duiken en onderwater

gaan, drijven op de buik/rug.

Groen

Eindeisen diploma A.

Het eerste niveau (bandje rood)
Rood is het beginners niveau, waar de kinderen watervrij worden gemaakt. Er wordt aandacht besteed aan het te water gaan en onder water gaan.Later wordt er aandacht besteed aan het drijven op de buik en rug, dit is de basis voor het vervolgtraject. Wanneer kinderen niet watervrij zijn en moeite hebben met het drijven kan er nog niet gestart worden met het aan leren van de verschillende slagen.Wanneer de kinderen zelfstandig kunnen drijven op de buik en rug kunnen ze doorstromen naar het tweede niveau (wit).

B-diploma / C-diploma
Het diploma van de N.R.Z is opgesteld als het ABC-diploma. In zwembad Carrousel worden deze lessen aangeboden als vervolg op elkaar. Bij het B en C diploma wordt in een groep gezwommen en zijn er geen verschillende niveaus. Het B-diploma wordt over het algemeen sneller behaald dan het A-diploma. Het C-diploma is een langer programma waar meer extra vaardigheden uitgevoerd moeten worden.

EasySwim
Naast reguliere zwemlessen worden er ook EasySwim zwemlessen aangeboden. Met EasySwim zwemmen kinderen met een drijfpakje aan. Vanaf het begin wordt er gezwommen in diep water. Door het drijfpakje kan een kind zich snel vrij voelen in het water om zo de eerste vaardigheden aan te leren. Net als bij de reguliere zwemlessen vinden wij het belangrijk dat een kind zich veilig voelt, plezier heeft een daardoor vaardigheden goed kan aanleren. Deze lessen duren 1,5 uur en worden gegeven op dinsdagmiddag. De kosten zijn €695,- voor het A,B,C Pakket. Kijk voor meer informatie en filmpjes op: www.easyswim.nl

Lesmateriaal
Het gehele traject wordt zonder drijfmiddelen gezwommen, op deze manier leren de kinderen op eigen krachten de vaardigheden aan. Er wordt meer aandacht besteed aan het drijven op de buik en rug. Vervolgens zal de basis gelegd worden met het aanleren van de rugslag, dit zal veel geoefend worden tijdens het gehele leertraject. Om de verschillende doelen te bereiken kan er gebruik gemaakt worden van verschillend lesmateriaal.

Woensdagmiddag oefenlessen
Wanneer kinderen moeite hebben met een bepaalde oefening kan het zijn dat hij of zij een uitnodiging krijgt van de zwemonderwijzer om op woensdagmiddag of vrijdagmiddag extra te komen oefenen. Er wordt dan 30 minuten geoefend op dat onderdeel waar meer aandacht voor nodig is. De kosten hiervoor zijn € 4,50.