Zwemles informatie

Zwemles informatie

Zwemles informatie

Kijkles

Onder voorbehoud van de maatregelen zijn er op onderstaande data kijklessen:

Week van 31-01-2022 t/m 05-02-2022

Week van 11-04-2022 t/m 16-04-2022

Week van 13-06-2022 t/m 18-06-2022


Zwemles informatie

Proef en Diplomazwemmen

Proef zwemmen A/B Diploma zwemmen A/B
11 - 12 - 2021 18 - 12 - 2021
22 - 01 - 2022 29 - 01 - 2022
05 - 03 - 2022 12 - 03 - 2022
02 - 04 - 2022 09 - 04 -2022
14 - 05 - 2022 21 - 05 -2022
11 - 06 - 2022 18 - 06 - 2022
09 - 07 - 2022 16 - 07 - 2022

Proefzwemmen C vindt plaats tijdens de zwemles en het diplomazwemmen voor C is op donderdag om 18:00 uur.