Niveaus en normen diploma A
Er wordt gezwommen in 5 verschillende niveaus, wanneer de leerling voldoet aan de eisen van dat niveau zal hij of zij doorstromen. Kinderen hoeven hierdoor niet op elkaar te wachten en kunnen op eigen niveau het hele traject uitvoeren.

De 5 verschillende niveaus hebben allemaal een eigen kleur. Alle kinderen krijgen een gekleurd bandje die overeenkomt met het niveau waarin zij zwemmen. Dit bandje doen ze vóór de zwemles om de enkel. Wanneer zij doorgaan naar een ander niveau, wordt het bandje weer ingeleverd en krijgen ze een nieuw bandje voor de volgende groep.

De niveaus worden als volgt ingedeeld:

Kleur
Groep
Oefenstof
Plaats
Rood
Niveau 1
Beginnersgroep,
watergewenning/ spetters
Ondiepe bad
Wit
Niveau 2
Aanleren van de beenslagen op de buik en rug
Ondiepe bad
Blauw
Niveau 3
Aanleren combinatie, borstcrawl en rugcrawl.
Ondiepe en diepe bad
Geel
Niveau 4
Afstanden vergroten
Conditie opbouw
Diepe bad
Groen
Niveau 5
Afzwemgroep, voorbereiden op diploma zwemmen
Diepe bad
Korte omschrijving lesgroepen:
Kleur
Eisen
Rood
Watervrij maken, drijven op de buik/rug, springen van de kant, onder water gaan/ kijken.
Wit
Enkele meters beenslag op de buik en rug, spetterbenen.
Blauw
Enkele meters schoolslagcombinatie en beenslag op de rug, beginnende borstcrawl en rugcrawl. Watervrij in het diepe bad.
Geel
Enkele banen op buik/rug, enkele meters borstcrawl en rugcrawl, duiken en onderwater gaan, drijven op de buik/rug.
Groen
Eindeisen diploma A.

Het eerste niveau (bandje rood)
Rood is het beginners niveau, waar de kinderen watervrij worden gemaakt. Er wordt aandacht besteed aan het te water gaan en onder water gaan.Later wordt er aandacht besteed aan het drijven op de buik en rug, dit is de basis voor het vervolgtraject. Wanneer kinderen niet watervrij zijn en moeite hebben met het drijven kan er nog niet gestart worden met het aan leren van de verschillende slagen.Wanneer de kinderen zelfstandig kunnen drijven op de buik en rug kunnen ze doorstromen naar het 2de niveau (wit).

Lesmateriaal
Het gehele traject wordt zonder drijfmiddelen gezwommen, op deze manier leren de kinderen op eigen krachten de vaardigheden aan. Er wordt meer aandacht besteed aan het drijven op de buik en rug. De extra tijd die hiervoor nodig is wordt later terug verdiend omdat er geen drijfmiddelen afgebouwd hoeven te worden. Om de verschillende doelen te bereiken kan er gebruik gemaakt worden van hulpmiddelen, zoals een plankje of flexibeam.

B-diploma / C-diploma
Het diploma van de NPZ-NRZ is opgesteld als het ABC diploma. In zwembad Carrousel worden deze lessen aangeboden als vervolg op elkaar. Bij het B en C diploma wordt in een groep gezwommen en zijn er geen verschillende niveaus.

De leerling komt de eerste les alleen in badkleding. Op het moment dat de verschillende vaardigheden zoals het onderwater zwemmen en het banen zwemmen goed wordt uitgevoerd krijgt het een uitnodiging van de zwemonderwijzer om met kleding aan te zwemmen.

Het B-diploma wordt over het algemeen sneller behaald dan het A-diploma. Het C-diploma is een langer programma waar meer extra vaardigheden uitgevoerd moeten worden.

Woensdagmiddag oefenlessen
Wanneer kinderen moeite hebben met een bepaalde oefening kan het zijn dat hij of zij een uitnodiging krijgt van de zwemonderwijzer om op woensdagmiddag of vrijdagmiddag extra te komen oefenen. Er wordt dan 30 minuten geoefend op dat onderdeel waar meer aandacht voor nodig is.

De kosten hiervoor zijn € 4,50.