Privacyverklaring

Persoonsgegevens die worden verwerkt:

Zwembad Carrousel kan persoonsgegevens van u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van de Carrousel. Wij verkrijgen deze gegevens van u als u bijvoorbeeld een abonnement bij ons afsluit of uw kind opgeeft voor de zwemles. Ook als u onze website www.carrousel-ommen.nl bezoekt, kunt u ons gegevens verstrekken in de vorm van een IP-adres. Het kassasysteem kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • Geboortedatum
  • E-mailadres

Waarom heeft Zwembad Carrousel deze gegevens nodig:

Zwembad Carrousel verwerkt uw gegevens om uw toegangspassen te registreren waarop uw abonnement staat. Uw toegangspas is persoonsgebonden en daartoe hebben wij deze gegevens nodig. De geboortedatum wordt gebruikt voor het zwemlestraject. Het e-mailadres wordt enkel gebruikt voor de uitnodiging voor de start van de zwemles, communicatie, bijv. om u te informeren over de zwemles en voor een klanttevredenheidsonderzoek na een behaald diploma.

Hoe lang bewaart zwembad Carrousel gegevens:

Wij bewaren uw gegevens zolang u een toegangspas van ons in uw bezit heeft. U kunt de pas bij de receptie leeg laten maken, dan worden uw gegevens ook uit het bestand verwijderd.

Delen met anderen:

Zwembad Carrousel verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Fotobeleid:

Voor het maken van foto’s houden wij ons aan de onderstaande uitgangspunten:

  • Wanneer de klant herkenbaar op de foto kan komen wordt er schriftelijk toestemming voor gevraagd, deze toestemming wordt bewaard zolang dit wettelijk noodzakelijk is.
  • Wanneer de klant niet herkenbaar op de foto komt zal geen toestemming worden gevraagd.

Websitebezoek:

Op de website van de Carrousel (www.carrousel-ommen.nl) worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. De Carrousel gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Cameratoezicht:

In de Carrousel is cameratoezicht voor uw en onze veiligheid.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar Zwembad Carrousel zal zo snel mogelijk, maar binnen 4 weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen:

De Carrousel neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van de Carrousel maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.