Veiligheid

In zwembad Carrousel houden we ons aan diverse afspraken voor een veilig zwembad.
Onze eigen huisregels kunt u hier lezen. Ook is er een versimpelde pictogrammen versie, deze kunt u hier lezen.

Keurmerk Veilig & Schoon
Daarnaast beschikken we ook over het keurmerk Veilig & Schoon, is het zwembad aangesloten bij het protocol Vrolijk & Veilig en houden we ons aan de gedragscode die Nationale Raad Zwemveilig l NRZ samen met partners in de zwembranche hebben vastgesteld voor aanbieders van zwemlessen.

Alle zwembaden in Nederland dienen te voldoen aan gestelde wet- en regelgeving. Met het Keurmerk Veilig & Schoon geeft de zwembadbranche gehoor aan wensen en eisen die klanten, eigenaren, zwembadmanagement en overheden stellen aan zwembaden. Het realiseren van structurele kwaliteitsverbetering op deze wijze onderscheidt zwembaden. Het Keurmerk Veilig & Schoon, uitgegeven door de Stichting Zwembadkeur, leidt tot versterking van de belangrijke maatschappelijke functie van zwembaden en ook tot betere bedrijfsresultaten. Het Keurmerk is een niet-verplichte regeling met het wettelijk kader als ondergrens en daarboven op een aantal extra kwaliteitseisen. De betrouwbaarheid van het keurmerk is gewaardeerd op 9,4 door ConsuWijzer, het informatieloket voor consumenten van de Nederlandse overheid.

Op 16 juli 2012 heeft Zwembad Carrousel in Ommen het Keurmerk Veilig & Schoon behaald. Het keurmerk werd behaald in de categorie C, multifunctioneel zwembad.

Vrolijk & Veilig
Zwembad Carrousel heeft zich, net als veel omliggende zwembaden, aangesloten bij Vrolijk & Veilig regio Twente. Deelnemende zwembaden zijn te herkennen aan onderstaand logo. Het protocol ´Vrolijk & Veilig is geïntroduceerd in 2002 en bevat gedragsregels voor bezoekers van het zwembad. Ook zijn er duidelijke afspraken over de handelwijze bij overtreding van die regels, of het plegen van strafbare feiten. Bezoekers die zich niet aan het protocol houden kan de toegang tot de baden ontzegd worden.

Gedragscode Zwembad branche
Kinderen zijn kwetsbaar en moeten in een veilige omgeving leren zwemmen. Niet alleen fysiek, maar ook sociaal. Om duidelijkheid te scheppen, heeft het Nationale Raad Zwemveilig l NRZ samen met partners in de zwembranche de Gedragscode Zwembranche vastgesteld voor aanbieders van zwemlessen. In de gedragscode staat hoe medewerkers van een zwembad zich tegenover bezoekers moeten gedragen. Zij moeten respectvol met kinderen en ouders omgaan en mogen bijvoorbeeld niet ongevraagd foto’s maken, ook niet voor reclamedoelen. Fysiek contact is bij zwemonderwijs onvermijdelijk, maar het contact moet altijd functioneel zijn.

Bescherming
Nationale Raad Zwemveilig I NRZ: ‘De gedragscode is een logische stap in de zorg voor de bezoekers van de zwembaden. Tegelijkertijd beschermt de code de zwembadmedewerkers. Je werkt met kinderen en je werkt in badkleding. Dat maakt zowel de klant als de medewerker kwetsbaar. De gedragcode is een richtlijn, geen wetboek van strafrecht met wettelijke strafbepalingen. Het gaat erom wat wel en niet gepast is, opdat bezoekers zich op hun gemak voelen. Het respecteren van privacy staat daarbij voorop.’

Zwembad Carrousel en haar medewerkers onderschrijven de uitgangspunten uit de gedragscode Zwembranche. Het werkproces is hier op afgestemd.