Veiligheid

In zwembad Carrousel houden we ons aan diverse afspraken voor een veilig zwembad.
Onze algemene huisregels kunt u bij de entree van het zwembad vinden.

Keurmerk Veilig & Schoon

We hebben het keurmerk veilig en schoon behaald!
Daarmee voldoet Zwembad de Carrousel aan de nieuwe kwaliteitscriteria van veilig en schoon.
Het keurmerk Veilig & Schoon betekent een kwaliteitsslag en omvat verschillende wettelijke kaders die voor zwembaden van toepassing zijn.
https://www.zwembadkeur.nl/over-het-keurmerk-veilig-schoon/

Gedragscode Zwembad branche
Kinderen zijn kwetsbaar en moeten in een veilige omgeving leren zwemmen. Niet alleen fysiek, maar ook sociaal. Om duidelijkheid te scheppen, heeft het Nationale Raad Zwemveilig l NRZ samen met partners in de zwembranche de Gedragscode Zwembranche vastgesteld voor aanbieders van zwemlessen. In de gedragscode staat hoe medewerkers van een zwembad zich tegenover bezoekers moeten gedragen. Zij moeten respectvol met kinderen en ouders omgaan en mogen bijvoorbeeld niet ongevraagd foto’s maken, ook niet voor reclamedoelen. Fysiek contact is bij zwemonderwijs onvermijdelijk, maar het contact moet altijd functioneel zijn.

https://centrumveiligesport.nl/