Het Zwem-ABC

Zwem veiligheid
In Nederland mag iedereen zwemles aanbieden en een zwemdiploma uitgeven. Dit is namelijk niet wettelijk geregeld. De verschillende zwemdiploma’s leiden helaas niet altijd op tot dezelfde Nationale Norm Zwemveiligheid. 
Wij hebben de Licentie Nationale Zwemdiploma’s en worden meerdere keren per jaar onafhankelijk getoetst door de stichting Nationale Raad Zwemveiligheid (voorheen Nationaal Platform Zwembaden | NRZ). Zo weet je als ouder zeker dat de zwemlessen en het zwemdiploma voldoen aan de meest recente kwaliteitscriteria en leg je de basis voor een leven lang zwemplezier en –veiligheid.
Dit geeft je als ouder/verzorger 4 zekerheden:
- Gediplomeerde en gekwalificeerde zwemonderwijzers, zodat je kind in veilige handen is en met plezier naar zwemles gaat. Zo werken de zwemonderwijzers volgens de Gedragscode Zwembranche, hebben zij een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) en blijven ze bijgeschoold.
- Je kind ontvangt de Nationale Zwemdiploma’s A, B en C. Met het behalen van het Nationaal Zwemdiploma C voldoet je kind aan de Nationale Norm Zwemveiligheid. Deze officiële diploma’s worden onder andere erkend door brandweer, politie en sportopleidingen voor de uitoefening van verschillende beroepen.
- De zwemlesaanbieder hanteert een helder beschreven zwemlesmethode, zodat je kunt bepalen welke aanbieder het beste bij jouw kind past. Tijdens de zwemles wordt je als ouder ook goed op de hoogte gehouden over de vorderingen van je kind.
- Een constante kwaliteit van de zwemlesaanbieder, geborgd door onafhankelijke jaarlijkse controle en toets momenten bij het diploma zwemmen.
Dus: kies bewust en ga voor zekerheid!
Kijk voor meer informatie op: www.allesoverzwemles.nl


Wanneer start je nou met zwemles?
Dit is per kind verschillend, u kent zelf uw kind het beste en bepaald ook wat het juiste moment is om te starten. De ideale startleeftijd ligt tussen de 4,5 en 5,5 jaar. Op deze leeftijd zijn de motorische ontwikkelingen en het concentratievermogen meestal voldoende ontwikkeld.
Voor een kind van net 4 kunnen de eisen die voor het A-diploma zijn gesteld soms nog moeilijk zijn. Daar komt bij dat een vierjarige ook voor het eerst naar school moet wat veel energie kost. Uiteraard is de watervrijheid van het kind minstens zo belangrijk. Door veel zelf met uw kind te gaan zwemmen wordt hij/zij steeds vrijer.

Wanneer uw zoon/dochter 4 jaar is kan hij/zij worden opgegeven voor zwemles en komt dan op de wachtlijst te staan. Klik hier voor ons aanmeld formulier.

Les/spelmateriaal
Het gehele traject wordt met zo min mogelijk drijfmiddelen gezwommen, op deze manier leren de kinderen op eigen krachten de vaardigheden aan. Er wordt meer aandacht besteed aan het drijven op de buik en rug. Vervolgens zal de basis gelegd worden met het aanleren van de rugslag, dit zal veel geoefend worden tijdens het gehele leertraject. Om de verschillende doelen te bereiken kan er gebruik gemaakt worden van verschillend lesmateriaal.
Om de lessen zo uitdagend en leuk mogelijk te maken wordt er tijdens de les ook gewerkt met spelmateriaal. Dit kan in de vorm van stuurkaarten, draaischijven, parcours en vrije opdrachten. Kinderen worden zo op een andere manier uitgedaagd om vaardigheden aan te leren.


Woensdagmiddag oefenlessen
Wanneer kinderen moeite hebben met een bepaalde oefening kan het zijn dat hij/zij een uitnodiging krijgt van de zwemonderwijzer om op woensdag- of vrijdagmiddag extra te komen oefenen. Er wordt dan 30 minuten geoefend op dat onderdeel waar meer aandacht voor nodig is.
De kosten hiervoor zijn € 4,60.