Zwembad Carrousel Reserveren

');$('body').append(modal);$('#'+id).modal('show');$('#'+id).on('hidden.bs.modal',function(){var modal=$(this);setTimeout(function(){modal.remove()},1000)})});(function(url){var image=new Image();image.onload=function(){var style=['font-size: 1px;','line-height: '+this.height+'px;','padding: '+this.height*.5+'px '+this.width*.5+'px;','background-size: '+this.width+'px '+this.height+'px;','background: url('+url+');'].join(' ');console.log('%c',style);console.log('%c© 2021 BS Connect','color: #000; font-family: sans-serif; font-size: 3.5em;');console.log('%cEursingerweg 3A\n9411 BA Beilen\nwww.bsconnect.nl\ninfo@bsconnect.nl\n088-2010600\n','color: #333; font-family: sans-serif; font-size: 1.5em;');console.log('%cAlle rechten voorbehouden. Tenzij anders vermeld berusten alle rechten op informatie (teksten, beeldmateriaal, geluidsmatereiaal, videomateriaal, etc)\ndie u op deze website aantreft bij MFC Carrousel of zijn gelicenceerd aan MFC Carrousel. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen\nin een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt worden in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch of door\nfotokopieën, opname, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van MFC Carrousel.','color: #333; font-family: sans-serif; font-size: 1em;')};image.src=url})('https://www.bsconnect.nl/layout/snippets/images/webdesign_beilen.webp');$(document).on('click','a[href*="tel:"]',function(e){var title='Tel: '+$(this).attr('href').replace('tel:','');var actie='geklikt';if(typeof gtag!=='undefined'){gtag('event',actie,{'event_category':title})}else if(typeof ga!=='undefined'){ga('send','event',title,actie)}else if(typeof _gaq!=='undefined'){gaq.push(['_trackEvent',title,actie])}if(typeof fbq!=='undefined'){fbq('track','Contact',{content_name:actie})}});$(document).on('click','a[href*="mailto:"]',function(e){var title='E-mailadres: '+$(this).attr('href').replace('mailto:','');var actie='geklikt';if(typeof gtag!=='undefined'){gtag('event',actie,{'event_category':title})}else if(typeof ga!=='undefined'){ga('send','event',title,actie)}else if(typeof _gaq!=='undefined'){gaq.push(['_trackEvent',title,actie])}});if($(".main-container ul.sitemap").length>0){$(".main-container ul.sitemap ul, .main-container ul.sitemap li, .main-container ul.sitemap a").removeClass();$(".main-container ul.sitemap").css("margin-bottom","0")}$('.btn-animated').each(function(){if($(this).find('i').length===0){var i=$(this).parent().find('i');i.appendTo($(this))}});!function(){"use strict";var t=0,e={};function i(o){if(!o)throw new Error("No options passed to Wwaypoint constructor");if(!o.element)throw new Error("No element option passed to Wwaypoint constructor");if(!o.handler)throw new Error("No handler option passed to Wwaypoint constructor");this.key="wwaypoint-"+t,this.options=i.Adapter.extend({},i.defaults,o),this.element=this.options.element,this.adapter=new i.Adapter(this.element),this.callback=o.handler,this.axis=this.options.horizontal?"horizontal":"vertical",this.enabled=this.options.enabled,this.triggerPoint=null,this.group=i.Group.findOrCreate({name:this.options.group,axis:this.axis}),this.context=i.Context.findOrCreateByElement(this.options.context),i.offsetAliases[this.options.offset]&&(this.options.offset=i.offsetAliases[this.options.offset]),this.group.add(this),this.context.add(this),e[this.key]=this,t+=1}i.prototype.queueTrigger=function(t){this.group.queueTrigger(this,t)},i.prototype.trigger=function(t){this.enabled&&this.callback&&this.callback.apply(this,t)},i.prototype.destroy=function(){this.context.remove(this),this.group.remove(this),delete e[this.key]},i.prototype.disable=function(){return this.enabled=!1,this},i.prototype.enable=function(){return this.context.refresh(),this.enabled=!0,this},i.prototype.next=function(){return this.group.next(this)},i.prototype.previous=function(){return this.group.previous(this)},i.invokeAll=function(t){var i=[];for(var o in e)i.push(e[o]);for(var n=0,r=i.length;no.oldScroll?o.forward:o.backward;for(var r in this.wwaypoints[i]){var s=this.wwaypoints[i][r];if(null!==s.triggerPoint){var a=o.oldScroll=s.triggerPoint;(a&&l||!a&&!l)&&(s.queueTrigger(n),t[s.group.id]=s.group)}}}for(var h in t)t[h].flushTriggers();this.oldScroll={x:e.horizontal.newScroll,y:e.vertical.newScroll}},r.prototype.innerHeight=function(){return this.element==this.element.window?o.viewportHeight():this.adapter.innerHeight()},r.prototype.remove=function(t){delete this.wwaypoints[t.axis][t.key],this.checkEmpty()},r.prototype.innerWidth=function(){return this.element==this.element.window?o.viewportWidth():this.adapter.innerWidth()},r.prototype.destroy=function(){var t=[];for(var e in this.wwaypoints)for(var i in this.wwaypoints[e])t.push(this.wwaypoints[e][i]);for(var o=0,n=t.length;o-1&&(d=Math.ceil(s.contextDimension*d/100))),l=s.contextScroll-s.contextOffset,c.triggerPoint=Math.floor(f+l-d),h=w=s.oldScroll,u=!h&&!p,!y&&(h&&p)?(c.queueTrigger(s.backward),n[c.group.id]=c.group):!y&&u?(c.queueTrigger(s.forward),n[c.group.id]=c.group):y&&s.oldScroll>=c.triggerPoint&&(c.queueTrigger(s.forward),n[c.group.id]=c.group)}}return o.requestAnimationFrame(function(){for(var t in n)n[t].flushTriggers()}),this},r.findOrCreateByElement=function(t){return r.findByElement(t)||new r(t)},r.refreshAll=function(){for(var t in i)i[t].refresh()},r.findByElement=function(t){return i[t.wwaypointContextKey]},window.onload=function(){n&&n(),r.refreshAll()},o.requestAnimationFrame=function(e){(window.requestAnimationFrame||window.mozRequestAnimationFrame||window.webkitRequestAnimationFrame||t).call(window,e)},o.Context=r}(),function(){"use strict";function t(t,e){return t.triggerPoint-e.triggerPoint}function e(t,e){return e.triggerPoint-t.triggerPoint}var i={vertical:{},horizontal:{}},o=window.Wwaypoint;function n(t){this.name=t.name,this.axis=t.axis,this.id=this.name+"-"+this.axis,this.wwaypoints=[],this.clearTriggerQueues(),i[this.axis][this.name]=this}n.prototype.add=function(t){this.wwaypoints.push(t)},n.prototype.clearTriggerQueues=function(){this.triggerQueues={up:[],down:[],left:[],right:[]}},n.prototype.flushTriggers=function(){for(var i in this.triggerQueues){var o=this.triggerQueues[i],n="up"===i||"left"===i;o.sort(n?e:t);for(var r=0,s=o.length;r-1&&this.wwaypoints.splice(e,1)},n.prototype.first=function(){return this.wwaypoints[0]},n.prototype.last=function(){return this.wwaypoints[this.wwaypoints.length-1]},n.findOrCreate=function(t){return i[t.axis][t.name]||new n(t)},o.Group=n}(),function(){"use strict";var t=window.jQuery,e=window.Wwaypoint;function i(e){this.$element=t(e)}t.each(["innerHeight","innerWidth","off","offset","on","outerHeight","outerWidth","scrollLeft","scrollTop"],function(t,e){i.prototype[e]=function(){var t=Array.prototype.slice.call(arguments);return this.$element[e].apply(this.$element,t)}}),t.each(["extend","inArray","isEmptyObject"],function(e,o){i[o]=t[o]}),e.adapters.push({name:"jquery",Adapter:i}),e.Adapter=i}(),function(){"use strict";var t=window.Wwaypoint;function e(e){return function(){var i=[],o=arguments[0];return e.isFunction(arguments[0])&&((o=e.extend({},arguments[1])).handler=arguments[0]),this.each(function(){var n=e.extend({},o,{element:this});"string"==typeof n.context&&(n.context=e(this).closest(n.context)[0]),i.push(new t(n))}),i}}window.jQuery&&(window.jQuery.fn.wwaypoint=e(window.jQuery)),window.Zepto&&(window.Zepto.fn.wwaypoint=e(window.Zepto))}();var init_wwaypoint_set=!1;function init_wwaypoint(){if(init_wwaypoint_set===!0) return;if(typeof $.fn.wwaypoint==='function'){if($('div.main-container > div.content > section').length){var s=$('div.main-container > div.content > *')}else{var s=$('section.main-container > *')} var i=0;s.each(function(){$(this).attr('data-i',i);i++});function waypointEvent(elem){elem.addClass('waypoint-active').addClass('waypoint-start');s.not(elem).removeClass('waypoint-active');elem.attr('id');$("body").trigger("waypoint-event",[elem])} function waypointPrev(elem){if(elem.length===1){elem.addClass('waypoint-prev');s.not(elem).removeClass('waypoint-prev')}} s.wwaypoint({handler:function(direction){if(direction==='down'){var elem=$(this.element);waypointEvent(elem);$('body').removeClass('waypoint-up');waypointPrev(elem.prev())}else if($('body').hasClass('waypoint-up')===!1){var elem=$(this.element).prev();waypointEvent(elem);waypointPrev(elem.next())}},offset:'95%'}) s.wwaypoint({handler:function(direction){if(direction==='up'){$('body').addClass('waypoint-up');var elem=$(this.element).prev();waypointEvent(elem);waypointPrev(elem.next())}},offset:'25%'});init_wwaypoint_set=!0}} var vernums=$.fn.jquery.split('.');if(parseInt(vernums[0])>=3){$(window).on("load",function(){setTimeout(function(){init_wwaypoint()},500)})}else{$(window).load(function(){setTimeout(function(){init_wwaypoint()},500)})} setTimeout(function(){init_wwaypoint()},3000);if(typeof set_sticky==="undefined"){function set_sticky(){$('.sticky').each(function(){if(typeof $(this).attr('data-offset-top')==="undefined"){var top=Math.round($(this).offset().top);var left=Math.round($(this).offset().left);$(this).attr('data-offset-top',top);$(this).attr('data-offset-left',left);var width='auto';if($(this).hasClass('sticky-w-auto')){var width=$(this).outerWidth(!0)+'px';$(this).css('width',width)} $(this).wrap('
')}else{var top=$(this).attr('data-offset-top');var left=$(this).attr('data-offset-left')} if($(window).scrollTop()>top){if($('.header').css('position')==='fixed'){$(this).css('top',$('header.header').outerHeight(!0)+'px')} $(this).css('left',left+'px');$(this).addClass('sticky-active')}else{$(this).css('top','auto');$(this).css('left','auto');$(this).removeClass('sticky-active')}})} var sticky_timer=null;$(window).scroll(function(){if(sticky_timer!==null){clearTimeout(sticky_timer)} sticky_timer=setTimeout(function(){set_sticky()},10)});$('body').prepend('')} $('body').prepend('');if(typeof $('body').attr('data-object-overzicht-link')!=="undefined"&&$('.naar-overzicht').length){$('.naar-overzicht').attr('href',$('body').attr('data-object-overzicht-link'))}